Για να δείτε τα αποτελέσματα της επιλογής , για το γραφείο ταξιδίων που ανέλαβε την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής στην Λευκάδα απο 20/3-23/3/2015 , πατήστε εδώ