Ο Howard Gardner , ψυχολόγος  στο Πανεπιστήμιο του  Havard , βασισμένος στα αποτελέσματα μελετών πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο , διαίρεσε την νοημοσύνη σε 7 είδη , το καθένα απ΄τα οποία αντιστοιχεί σε 7 διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ο καθένας απο εμάς μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ευφυής σε κάποιον απ΄αυτούς τους τομείς , αλλά μπορεί να βελτιωθεί αισθητά.Κάθε τύπος νοημοσύνης χαρακτηρίζει και συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Δείτε για τα είδη νοημοσύνης , τα test και άλλα ενδιαφέροντα εδώ