Η πόλη μας

Login Form

Who is Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 7-12/12/2019

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Τετάρτη 13/11/2019 (12.00 π.μ.) για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης στα Χανιά της Κρήτης από   7-12/12/2019, η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «VlassopoulosTravelService» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 260 ευρώ

2. «OnlineHolidays.gr»: Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 250 ευρώ

3. «IQ Holidays» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 260 ευρώ

4. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 235 ευρώ και συνολικό κόστος 10.105 ευρώ (για 43 μαθητές και 3 συνοδούς εκπαιδευτικούς)

Μαγούλα, 15-11-2019

 

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Τετάρτη 20/02/2019 (11.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 3 / 22-2-2019 πράξη του Δ/ντού του ΓΕ.Λ. Μαγούλας, την ανάθεση της εκπαιδευτικής εκδρομής-μετακίνησης των μαθητών των Α΄& Β΄ τάξεων του σχολείου μας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας από 06/04/2019  μέχρι και 09/4/2019 , στα πλαίσια Προγραμμάτων Δραστηριοτήτων του σχολείου μας (Πολιτιστικό & Περιβαλλοντικό) στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε.", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη μετακίνηση-εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «Vlassopoulos Travel Service» : Κόστος ανά μαθητή 210 ευρώ

2. «OnlineHolidays.gr» : Κόστος ανά μαθητή 230 ευρώ

3. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 200 ευρώ και συνολικό κόστος 7800 ευρώ

4.«Zorpidis Travel Service»: Κόστος ανά μαθητή 210 ευρώ

Μαγούλα, 22-02-2019

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 23/03/2018 (11.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 3 / 26-3-2018 πράξη του Δ/ντού του ΓΕ.Λ. Μαγούλας, την ανάθεση της μετακίνησης των μαθητών των Α΄& Β΄ τάξεων του σχολείου μας στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21-23/4/2018 , στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε.", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη μετακίνηση-εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «OnlineHolidays.gr» : Κόστος ανά μαθητή 178 ευρώ

2. «@Holidays» : Κόστος ανά μαθητή 175 ευρώ

3. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 165 ευρώ και συνολικό κόστος 5.940 ευρώ

Μαγούλα, 26-03-2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 14-19/12/2018

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 19/10/2018 (12.00 π.μ.) για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄τάξης στα Χανιά της Κρήτης , η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.Σημειώνεται οτι εκτός της κάλυψης των προδιαγραφών της προκήρυξης ενδιαφέροντος και των εν γένει παροχών , η προσφορά αυτή περιελάμβανε και τρείς (03) συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές καθώς και διήμερη εκδρομή με διαμονή για δύο (άτομα) σε ξενοδοχείο 5* στην Καρδίτσα , για διάθεση σε λαχειοφόρο αγορά μαθητών προς ενίσχυση της συγκέντρωσης του απαραίτητου συνολικού ποσού της εκδρομής.

   Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1.: « IQholidays »Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 265 ευρώ

2. «VlassopoulosTravelService» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 270 ευρώ

3. «onlineHolidays.gr»: Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 255 ευρώ

4. «@Holidays» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 260 ευρώ

5. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ και συνολικό κόστος 10.657 ευρώ

Μαγούλα, 23-10-2018

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 03/11/2017 (12.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.Σημειώνεται οτι εκτός της κάλυψης των προδιαγραφών της προκήρυξης ενδιαφέροντος και των εν γένει παροχών , η προσφορά αυτή περιελάμβανε και δύο (02) συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές καθώς και διήμερη εκδρομή με διαμονή για δύο (άτομα) σε ξενοδοχείο στο Γύθειο , για διάθεση σε λαχειοφόρο αγορά μαθητών προς ενίσχυση της συγκέντρωσης του απαραίτητου συνολικού ποσού της εκδρομής.

   Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «Happy Days Travel» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 250 ευρώ

2. «Vlassopoulos Travel Service» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 250 ευρώ

3. «Smile Acadimos" : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 255 ευρώ

4. «@t  Holidays» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ

5. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ και συνολικό κόστος 7350 ευρώ

 

Μαγούλα, 03-11-2017