Η πόλη μας

Login Form

Who is Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 8 επισκέπτες και κανένα μέλος

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 23/03/2018 (11.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ΄αριθμ. 3 / 26-3-2018 πράξη του Δ/ντού του ΓΕ.Λ. Μαγούλας, την ανάθεση της μετακίνησης των μαθητών των Α΄& Β΄ τάξεων του σχολείου μας στην Ερμιόνη Αργολίδας από 21-23/4/2018 , στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός Α.Τ.Ξ.Ε.", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη μετακίνηση-εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «OnlineHolidays.gr» : Κόστος ανά μαθητή 178 ευρώ

2. «@Holidays» : Κόστος ανά μαθητή 175 ευρώ

3. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 165 ευρώ και συνολικό κόστος 5.940 ευρώ

Μαγούλα, 26-03-2018

Μετά από το άνοιγμα των φακέλων και την αξιολόγηση των εσώκλειστων προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 03/11/2017 (12.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06.03.2017, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.Σημειώνεται οτι εκτός της κάλυψης των προδιαγραφών της προκήρυξης ενδιαφέροντος και των εν γένει παροχών , η προσφορά αυτή περιελάμβανε και δύο (02) συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές καθώς και διήμερη εκδρομή με διαμονή για δύο (άτομα) σε ξενοδοχείο στο Γύθειο , για διάθεση σε λαχειοφόρο αγορά μαθητών προς ενίσχυση της συγκέντρωσης του απαραίτητου συνολικού ποσού της εκδρομής.

   Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «Happy Days Travel» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 250 ευρώ

2. «Vlassopoulos Travel Service» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 250 ευρώ

3. «Smile Acadimos" : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 255 ευρώ

4. «@t  Holidays» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ

5. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ και συνολικό κόστος 7350 ευρώ

 

Μαγούλα, 03-11-2017

Οι  προσφορές που επιδόθηκαν στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου για τον εκπαιδευτικό περίπατο στο Μουσείο της Ακρόπολης, την Παρασκευή  14/11/2014 , ήταν των παρακάτω Γραφείων Ταξιδίων (για 2- λεωφορεία 50 θέσεων) :

1.?ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.":  260 Ευρώ (130 Ε ανά λεωφορείο) &

2."MOUSTAKAS TOURS" : 280 Ευρώ (140 Ε ανά λεωφορείο)

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%

Η εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηση ανατέθηκε στο Γραφείο ταξιδίων ?ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε." , ως η οικονομικά πιό συμφέρουσα, για το σχολείο μας.

                                                                                                           24/10/2014

   Μετά από το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Τετάρτη 4/11/2015 (12.00 π.μ.), η σχετική επιτροπή, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ.Α. 129287/Γ2/ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2.12.2011, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

   Συγκεκριμένα, οι προσφορές που τέθηκαν στη διάθεση της επιτροπής για τη συγκεκριμένη εκδρομή ήταν οι παρακάτω:

1. «Happy Days Travel» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ

2. «Vlassopoulos Travel Service» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 235 ευρώ

3. «Zorpidis Travel» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 260 ευρώ

4. «IQ Holidays» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 245 ευρώ

5. «Μάνεσσης Ταξιδιωτικός Οργανισμός» : Κόστος ανά μαθητή (πληρωτέο) 235 ευρώ

 

Μαγούλα, 5-11-2015

Μετά από το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών , που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 24/10/2014 (12.00 π.μ. ) , από επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ.Α. 129287/Γ2/ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2.12.2011 , αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο "Manessis", που κατέθεσε φάκελο με την οικονομικότερη και ποιοτικότερη προσφορά για το σχολείο μας.

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο , πατήστε  εδώ.

                                                                                                         29/10/2014